.

.

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Οι παλιοί νερόμυλοι του χωριού, από τα απομνημονεύματα του Ζτάλιου Θεοδώρου


Απομνημονεύματα Ζτάλιου Θεόδωρου
Τρίκωμο (Ζάλοβο) Γρεβενών

Οι παλιοί νερόμυλοι του χωριού.


Το χωριό μας είχε δύο νερόμυλους που άλεθαν το σιτάρι καί το καλαμπόκι και διάφορες άλλες ζωοτροφές.Ήταν ο νερόμυλος από αρχαιοτάτων χρόνων τον έλεγαν Θεοδωραδικός τον οποίο είχε ο Θεόδωρος Ζτάλιος στο όνομα του Παππού,εκεί τα παλιά τα χρόνια το 1760.μετά πήρε κατά το έτος 1780 και τον άλλον μύλο και τους έκαναν διπλούς Ο Δημήτριος Ζτάλιος γιός του θεοδώρου ο οποίος ήταν πολύ περήφανος.O Παππούς ο Δημήτριος από την πολύ περηφάνεια του έπεσε έξω καί τους έχασε και τους δύο νερόμυλους,τους πούλησε.Όταν τους είχε και τους δύο έλεγε στους πελάτες ότι τα άλευρα τα έκανε χοντρά καί αυτοί φώναζαν καί τότε τους έλεγε να πάτε στον κάτω τον μύλο.Όσοι πήγαιναν πάλι στον στον κάτω τον μύλο τους έλεγε να πάτε στον πάνω τον μύλο,γελώντας τον κοσμάκη.Υψώνονταν πολύ και για αυτό γρήγορα ταπεινώθηκε,αφού φτώχευσε.Τον κάτω νερόμυλο τον πήρε ο Δημήτριος ψάργιας τότε και ήταν κατεστραμένος.Τον άλλον τον επάνω τον πούλησε σε άλλους.Βάσταξαν τους μύλους πολλά χρόνια αυτοί οι νέοι αγοραστές όπου τους γνωρίσαμε επί των ημερών μας.Τα νερόμυλα είχαν καί τα δύο με δύο μάτια καί άλλεθαν και ο επάνω καί ο κάτω.Είχαν μαντάνια καί Δριστέλα,τα μεν μαντάνια 4........γιά ξύλινα που κινούνταν με μιά φτερωτή με νερό καί έβαναν τα ρούχα καί τα σκουτιά που έκαναν οι γυναίκες την εποχή εκείνη στον αργαλειό και η μεν Δριστέλα ήταν ένας μεγάλος κάδος που έβαζαν τα ρούχα καί πιέζονταν με το νερό καί γινόταν πιό παχιά.όλα αυτά τα θυμάμαι από μικρός πολύ καλά, καί κάναμε και εμείς βελέντσες καί άλλα σκουτιά.Είχαν στα νερόμυλα καί κότες καί κοκόρια να κελαηδούν τα κοκόρια διότι σιτάρι καί καλαμπόκι είχαν πολύ.Στα νερόμυλα άλλεθαν τα χωριά,Κηπουριό,Κοσμάτι, Ζάλοβο,και Πηγαδίτσα,στον κάτω μύλο. Οι Κηπουργιώτες ερχόταν καί στον επάνω μύλο το καλοκαίρι.Τον χειμώνα πήγαιναν στον κάτω μύλο γιατί δεν υπήρχε γέφυρα. 

Aπομνημονεύματα Ζτάλιου Θεόδωρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου