.

.

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

"Μασλάτι Νο. 9-Ο πονηρός κουρελής, του Ζτάλιου Χρήστου"


ΤΡΙΚΩΜΟ (ΖΑΛΟΒΟ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μασλάτι Νο. 9 Ο πονηρός κουρελής.
(Μνήμες από Ζάλοβο)
     Τα παλιά χρόνια οδοντίατροι ήταν και οι κουρείς, που αργότερα το κράτος τους έδωσε άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος.
      Κοζάνη 1958 μεγάλη σαρακοστή: Ένας κουρελής Καζανίτης έβλεπε επίμονα τις τρείς τέσσερες κατσαρόλες ενός μαγειρίου που έντεχνα τις είχε ξεσκέπαστες ο πονηρός μάγειρας για να γαργαλίζουν τους διαβάτες.
     -Τι τηράς ρα; Του λέει ο μάγειρας.
     -Ξέρτς τι λέου Αφέντ’!! Αυτήνια τν κατσαρόλα μι τν φασουλάδα τν τρώου όλ(η)!!. Αποκρίνεται ο κουρελής.
      Τον κοίταξε με περιέργεια. Δεν του γέμιζε το μάτι, δεν έμοιαζε να μπορεί.
      -Κι αν δεν τν φας ρα;
      -Αν δεν τν φάου....,αν δεν τν φάου,να μι βγάλτς ένα δόντ’!!! Άκου δεν θα τν φάου!!!.
       Δεν το πολυσκέφθηκε ο μάγειρας, άλλωστε δεν στοίχιζαν πολύ δυό οκάδες φασόλια. Το νέο γιά το στοίχημα μαθεύτηκε γρήγορα. Μαζεύτηκε πολύς κόσμος, όλη η γειτονιά γιά να παρακουλουθήσει την εξέλιξη, ο μπακάλης, ο μανάβης ,ο φούρναρης, ο καφετζής, το γκαρσόνι,και πολλοί περαστικοί.          Ξεκίνησε να τρώει γρήγορα και με όρεξη στην αρχή. Σιγά σιγά όμως ο γρήγορος ρυθμός έπεσε,  δεν είχε φτάσει ακόμη στην μέση της κατσαρόλας και σταμάτησε.
     -Δεν μπουρώ άλλου Αφέντ’!!! Δεν μπουρώ θα μι βγούν τα φασούλια απ’ τα αυτιά. Σκότωσέ μι!!.Παράδις δεν έχου ντιπ!! Ότ’ καταλαβαίντς φκιάσι!!
     Όλοι γέλασαν με το πάθημα του μάγειρα· εκείνος από πείσμα έφερε τον κουρελή στο κουρείο, πλήρωσε το εικοσάρικο που κόστιζε η εξαγωγή. Μάταια τον παρακαλούσαν όλοι να τον λυπηθεί, να μην το κάνει. Ο κουρελής κάθησε αδιαμαρτύρητα στην πολυθρόνα, καί κάτι έδειξε ανοίγοντας διάπλατα το στόμα του στο παιδί του κουρείου που κρατούσε την λεκάνη και η εξαγωγή έγινε.            Μουγκρητά πόνου,και η λεκάνη βάφτηκε κόκκινη. Όλοι αγανάκτησαν·μετανοιωμένος ήταν και ο μάγειρας,που μπλέχτηκε σ’ αυτό το στοίχημα..
     -Δεν μι κερνάς κι μιά ρακή,να μι περάσ’ ου πόνους!!!.Είπε ο Κουρελής.
     Τον λυπήθηκε,έβγαλε μιά δραχμή την έδωσε στο γκαρσόνι λέγοντας.
    -Φέρτουν μία ρακή,να πάει να ξιπατουθεί.Είπε στενοχωρημένος.
    Καθισμένος ακόμη στην πολυθρόνα,ο κουρελήςσήκωσε το ποτηράκι καί είπε.
    -Αφέντ στν υγειά σ’!!! Κι σ’ ευχαριστώ τρείς βουλές: Μία γιά τν φασουλάδα που με στύλουσι, είχα ψουφήσ’ τσ’ πείνας, τρείς μέρις είχα να φάου!!! Μία γιά το δόντ’ που μι πουνούσι, κι δεν είχα παράδις να του βγάλου!!! Κι μία γιά τν ρακή που θα μι πάρ’ τουν πόνου!!!.
     Είδαν και έπαθαν να τον γλυτώσουν από τα χέρια του μαινόμενου μάγειρα.
Χρήστος Ζτάλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου