.

.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Τρικωμιωτών (πρόσκληση)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Φραγκίδης και το Δ.Σ. του συλλόγου, σας προσκαλούν στην Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες  του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου των Απανταχού Τρικωμιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», την Δευτέρα 13 Απριλίου  (Δεύτερη ημέρα του Πάσχα) και ώρα 11.30 π.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του παλαιού δημοτικού σχολείου Τρικώμου, με θέματα ημερήσιας διατάξεως, ήτοι:


  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνελεύσεως, με καθήκοντα τον συντονισμό των εργασιών της συνελεύσεως και την επιμελημένη εγγραφή του αντίστοιχου πρακτικού της (κλήτευση και βοηθού εάν θεωρηθεί απαραίτητο).
  2. Απολογισμός πεπραγμένων πολιτιστικής διετίας 2013-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου (από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.) 
  3. Οικονομικός Απολογισμός (από τον Γραμματέα του Δ.Σ.) 
  4. Κατάθεση της οικονομικής έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Έγκριση πεπραγμένων της πολιτιστικής διετίας 2013-2015 από το σώμα της συνελεύσεως. 
  6. Κατάθεση προτάσεων από το σώμα, συζήτηση εποικοδομητικών απόψεων για την πρόοδο του συλλόγου και λήψη ενδεχόμενων δεσμευτικών ψηφισμάτων. 
  7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την πολιτιστική διετία 2015-2017. 
  8. Ανάγνωση του πρακτικού από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και κήρυξη  περαίωσης της συνεδρίασης.  

Η παρουσία όλων των μελών, φίλων και χωριανών μας, 
κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου. 
Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου του χωριού μας, μας αφορά όλους! 

Η παραπάνω πρόσκληση θα έχει θέση επίσημης ανακοίνωσης.


Τρίκωμο, 8-04-2015 
Για το απερχόμενο Δ.Σ. ,

  Ο  Πρόεδρος,                                                                                         Ο Γραμματέας,

    Φραγκίδης                                                                                               Τσακνάκης
   Παναγιώτης                                                                                            Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου